County


Locations

Anita
Antenal
Antonci
Antonci
Babići
Baderna
Baldaši
Bale
Banjole
Barat
Barat
Barban
Barbići
Bartolići
Barušići
Batlug
Bačva
Bašanija
Bašići
Bašići
Beletićev Breg
Benažići
Bencani
Benčići
Benčići
Beram
Bibali
Bibići
Bijele Zemlje
Bičići
Blatna Vas
Bokordići
Boljun
Bonaci
Borinići
Borut
Boškari
Božić
Brajkovići
Brajkovići
Brdo
Brdo
Breg
Brest
Brest
Brečevići
Brgudac
Brhaji
Brig
Brijuni
Brkač
Brovinje
Brovinje
Brtonigla
Brusini
Bubani
Buje
Burići
Buroli
Butkovići
Butoniga
Buzet
Bužinija
Cere
Cerje
Cerovica
Cerovlje
Ciritež
Coki
Crklada
Crnibek
Crveni Vrh
Cukrići
Dajla
Dane
Danijeli
Diminići
Divšići
Dolenja Vas
Donje Baredine
Donji Babići
Donji Bratovići
Draguć
Dračevac
Drenje
Erkovčići
Fabci
Farini
Fažana
Ferenci
Ferlini
Filipac
Filipana
Fiorini
Fižela
Flengi
Foli
Fondole
Fontana
Frata
Funtana
Fuškulin
Gajana
Galižana
Gamboci
Gedići
Glavani
Gljuščići
Golaš
Gologorica
Gorenja Vas
Gorica
Gornja Nugla
Gornje Baredine
Gornji Babići
Gradina
Gradinje
Gradišće
Grandići
Gračišće
Grdoselo
Grimalda
Gromnik
Grožnjan
Grubiši
Gržići
Heki
Hrboki
Hreljići
Hrvatini
Hrvatini
Hum
Ivaničići
Jadreški
Jakići
Jakšići
Jasenovica
Jehnići
Jelovice
Juradi
Jural
Jurati
Juraši
Juricani
Jurićev Kal
Jurićev Kal
Jurići
Juršići
Kabolovi Dvori
Kaldanija
Kaldir
Kanfanar
Karigador
Karojba
Karpinjan
Karšete
Katarova Stancija
Katun
Katun Gračanski
Katun Lindarski
Kavran
Kaštel
Kaštelir
Kašćerga
Kirmenjak
Klarići
Klenovšćak
Kloštar
Kluni
Kmeti
Kokuletovica
Kolombera
Kolumbera
Korelići
Koreniki
Korenići
Koromani
Koromačno
Kosići
Kostanjica
Kostrčani
Kotli
Kozljak
Košinožići
Krapan
Krasa
Krase
Krasica
Krastići
Krbune
Kremenje
Kringa
Križanici
Krmed
Krnica
Krnjaloža
Krunčići
Kršan
Kršikla
Kuberton
Kunj
Kurili
Kurjavići
Kućibreg
Kučići
Labin
Labinci
Ladići
Ladrovići
Lakošelci
Lanišće
Lašći
Legovići
Letaj
Lindar
Livade
Ližnjan
Loborika
Lovran
Lovrečica
Lovrinići
Lupoglav
Lušetići
Majkusi
Makovci
Mali Ježenj
Mali Maj
Mali Mlun
Mali Turini
Mali Vareški
Malotija
Manjadvorci
Marana
Marasi
Marija na Krasu
Marinčići
Marići
Marići
Marko
Markovac
Martinski
Marušići
Maružini
Marčana
Marčenegla
Materada
Materada-Maj
Matohanci
Matosovici
Matulini
Mazurija
Medaki
Mednjan
Medulin
Melnica
Merišće
Milanezi
Milotski Breg
Modrušani
Mofardini
Momjan
Montižana
Montrin
Motovun
Mrgani
Mugeba
Munci
Muntić
Muntrilj
Murage
Murine
Mutvoran
Mušalež
Nedeščina
Nova Vas
Nova Vas
Nova Vas
Novaki Motovunski
Novaki Pazinski
Novigrad
Okreti
Opatija
Oprtalj
Orbanići
Orbanići
Orihi
Oskoruš
Otok Galija
Otok Sveti Jerolim
Otočic Ceja
Otočić Banjol
Otočić Bodulaš
Otočić Fenoliga
Otočić Fernera
Otočić Figarola
Otočić Frašker
Otočić Fržital
Otočić Gaz
Otočić Gustinja
Otočić Kozada
Otočić Krasnica
Otočić Kuvrsada
Otočić Lunga
Otočić Mala Sestrica
Otočić Mali Brijun
Otočić Maškin
Otočić Pulari
Otočić Revera
Otočić Reverol
Otočić Sturag
Otočić Sveta Katarina
Otočić Sveta Katarina
Otočić Sveti Andrija
Otočić Sveti Andrija
Otočić Sveti Ivan
Otočić Sveti Ivan na Pučini
Otočić Sveti Juraj
Otočić Sveti Nikola
Otočić Uljanik
Otočić Velika Sestrica
Otočić Veliki Brijun
Otočić Veliki Školj
Otočić Veruda
Pagubice
Paliski
Pamići
Papini
Paz
Pazin
Pelegrin
Peresiji
Perkovići
Peroj
Peruški
Petehi
Petrići
Petrovija
Pical
Pifari
Pinezići
Pićan
Plava Laguna
Plomin
Plovanija
Podgaće
Polari
Polje Čepić
Pomer
Poreč
Potpićan
Prapoće
Prašćari
Premantura
Previž
Prhati
Prkačini
Prnjani
Prodani
Pršurići
Pula
Pulgarija Čepić
Pulići
Puntera
Rabac
Radetići
Radini
Radmani
Radovani
Radoši kod Višnjana
Rajki
Rajki
Rakalj
Rakotule
Rapavel
Ravni
Račice
Račički Brijeg
Račja Vas
Raša
Rašpor
Rebići
Režanci
Rojnići
Rovinj
Rovinjsko Selo
Roč
Rošini
Rudani
Ruhci
Ružići
Sabadin
Salež
Santalezi
Sarići
Savudrija
Seget
Selina
Semić
Senj
Sinožići
Skitača
Slum
Smoljanci
Sovinjak
Sovinjska Brda
Sošići
Spanidiga
Srbinjak
Stalije
Stancija Valkanela
Stanišovi
Stari Pazin
Stifanići
Stranići
Stranići kod Lovreča
Strmac
Stuparić
Sveta Agneza
Sveti Donat
Sveti Duh
Sveti Ivan
Sveti Ivan
Sveti Ivan
Sveti Lovreč Pazenatički
Sveti Martin
Sveti Martin
Sveti Petar u Šumi
Svetvinčenat
Tar
Tinjan
Tomićini
Tomišići
Tončići
Trget
Trgetari
Triban
Trstenik
Trviž
Ubasico
Ukotići
Umag
Ušićovi Dvori
Vabriga
Valdebek
Valhova
Valkarin
Valtura
Vela Traba
Veleniki
Veli Golji
Veli Ježenj
Veli Maj
Veli Mlun
Veli Turini
Veli Vrh
Veliki Vareški
Velovići
Veruda
Veštar
Vicani
Vidulini
Vilanija
Vinež
Vinkuran
Vintijan
Viskovići
Višnjan
Vižinada
Vodice
Vodnjan
Vozilići
Vošteni
Vranići
Vranići
Vranja
Vranje Selo
Vrh
Vrnjak
Vrsar
Vrvari
Vržnaveri
Vuki
Zamask
Zambratija
Zarečje
Zatka Čepić
Završje
Zelena Laguna
Zrenj
Čabrunići
Čepić
Čepljani
Čerišnjevica
Červar-Porat
Čipri
Črnica
Črvar
Čubanići
Šajini
Šegotići
Šikići
Šivati
Šišan
Škaraba
Škatari
Škopljak
Škropeti
Škuljari
Škvaranska
Šorići
Špadići
Štanga
Šterna
Štinjan
Štokovci
Štrped
Štuti
Šumber
Šušnjevica
Šćulci
Šćulci
Žagrići
Žankovci
Žbandaj
Želiski
Žikovići
Žminj
Žonti
Žužići