County


Locations

Banda Maji
Banda Maji
Bet-el-Mali
Birikani
Bondemali
Bondeni
Bububu
Bumbwi
Bumbwi Buyuni
Bumbwi Kitoroni
Bumbwi Langoni
Bumbwi Malindi
Bumbwi Mtoroveni
Bumbwi Sudi
Bumbwini
Bumbwini
Bundi Ndege
Bungi
Bwaga
Bwereu
Chaani
Chaani Bondeni
Changalaweni
Chanjani
Chanjani
Chanjani
Chechele
Chechele
Chemani
Chimba Mawele
Chongowe
Chuini Ziwani
Chutama
Daloni Island
Darajini
Dola
Donge
Donge Kewera
Donge Kichavyani
Donge Kisima Wifu
Donge Kiungani
Dongongwe
Dongongwe
Dundua
Dunguie
Ficheni
Fujoni
Fumwali
Fungoma
Gamba
Gazija
Geuni
Gomani
Gulioni
Jangwani
Jengandege
Jifenge
Jomba
Jongowe
Jongowe
Juakuu
Kama
Kandwi
Karange
Kazole
Kazole
Kendwa
Ketwa
Kiamboni
Kiamboni
Kiangani
Kibeni
Kiboje
Kiboje Sheha
Kibuyuni
Kichanga
Kichanga Jako
Kichangani
Kichungwani
Kichwele
Kichwele
Kidaazini
Kidagoni
Kidagoni
Kidoti
Kiduka Kongwe
Kidunda Mbaazi
Kidutani
Kidutani
Kiganja
Kigomani
Kigongoni
Kigongoni
Kigongoni
Kigunda
Kijage
Kijimoto
Kijini
Kikaangoni
Kikobweni
Kikobweni
Kikombe Tele
Kilima Juu
Kilima Juu Pwani
Kilimani
Kilimani
Kilindi
Kilindi
Kimembe
Kinduni
Kinduni
Kinduni Mchonga
Kinyasini
Kipange
Kisima Mchanga
Kisimani
Kisiwa Pili
Kisongoni
Kisongoni
Kitaluni
Kitaluni
Kitongani
Kitope
Kitope Mchungwani
Kitope Mkumbi
Kitundu
Kitundu Bondeni
Kitundu Bondeni
Kitundu Machangani
Kitungani
Kiunduu
Kiungani
Kivunge
Kizimcheli
Kiziwa Nyambo
Kiziwani
Kongeni
Kongoo
Kumba Urembo
Kureke
Machatu
Machungwa Miwili
Mafufuni
Mahonda
Mahonda Mkataleni
Mahonda Mwana Kombo
Maji Mekundu
Maji Mekundu Pwani
Makadara
Makadara
Makaje
Makoba
Makoba
Makunge
Makutani
Mangapwani
Mangapwani
Masingini
Masingini
Masingini
Matemwe
Matetemwe
Matetemwe
Mbale
Mbaleni
Mbaleni Mchenzani
Mbaleni Mkubwa
Mbaleni Zingwe Zingwe
Mbiji
Mbiji Kiziwani
Mbuzini
Mbuzini
Mchangani
Mchangani
Mchangani
Mchangani
Mchangani
Mchonga
Mchongomani
Mchuma Janga
Mdudu Mdogo
Mdudu Mkubwa
Mfenesini Mdogo
Mfenesini Mkubwa
Mfisini
Mgambo
Mgambo Barabarini
Mgambo Kinyasini
Mgeukeni
Mgombewa
Mgonjoni
Mgonjoni
Midodoni
Migogoni
Migombani
Mikindani
Mile
Milingoni
Minazini
Misufini
Mitondooni
Mji Mpia
Mjungu
Mjura
Mkadini
Mkadini
Mkage
Mkanyageni
Mkiwa
Mkokotoni
Mkujaa
Mkuku
Mkunguni
Mkuuni
Mkuyuni Pwani
Mkwajuni
Mnakana
Mnazi Mmoja
Mnemba Island
Mnyimbi
Mnyimbi Mkunguni
Moga
Mpandeni
Msa Nani
Msalani
Msalani
Mti Meupe
Mto wa Maji
Mto wa Pwani
Mtuba
Mtundua
Mulani
Muungoni
Muyuni
Mvinjani
Mvuleni
Mvumo Cheche
Mwadudu
Mwana wa Mwana
Mwanahaza
Mwanda
Mwanzo
Mwembe Kiwete
Mwembeduka
Mwombali
Myonge
Naihm
Ndagaa
Ndizi
Ndogo
Ngava
Nguli
Njia Kuu
Nungwi
Nyanjani
Paguu
Pahama
Paiama
Pale
Panga Maua
Panga Punju
Pangaani
Pangeni
Pitanazako
Pongwe
Poopo
Popo Island
Potoa
Potoa
Potweni
Pumbaya
Punguni
Pwani
Pwani Mchangani
Pwani Mchangani Mdogo
Salaya
Sebleni
Selem
Selem Mbuyuni
Selem Mdogo
Shangani
Shindoni
Shingwi
Shinooni
Tazari
Tebani
Tengoni
Tumbatu Island
Tunduni
Tunduni
Uganda
Upenja
Uwandani
Uyagu
Vungwi
Zingwe Zingwe
Zingwe Zingwe
Zingwe Zingwe
Ziwani
Zungukeni